Quy Đổi

Quy đổi Pound =kg và ngược lại kg = pound

Bảng tính chuyển đổi Pound = kg và ngược lại

Pound là đơn vị đo lường khối lượng thường được sử dụng ở các nước phước Tây như Anh, Đức, Mỹ… Ký hiệu của Pound có khá nhiều loại như: Ib, Ibl, Ibm… Pound khi quy đổi sang kg thì chính xác là 0.45359237 kg, tuy nhiên 1 số nơi tính tương đương là 0.5kg….

Xem thêm