Công thức trừ cửa sổ lùa Xingfa hệ 55

Để có thể có kích thước cắt cánh, kích thước kính cho cửa sổ lùa Xingfa hệ 55. Thì bạn cần phải nắm được cách tính, cụ thể ở đây là công thức trừ hay cách trừ. Nối tiếp Seri về công thức sản xuất cửa nhôm Xingfa, thì bài viết này tôi sẽ hướng dẫn riêng cho dòng cửa sổ lùa Xingfa hệ 55. Công thức trừ đầy đủ cho cả loại 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh.

Cách trừ cửa sổ lùa Xingfa hệ 55
Cách trừ cửa sổ lùa Xingfa hệ 55

Lưu ý về sản xuất cửa sổ lùa Xingfa hệ 55

Trước khi vào phần công thức, thì tôi cần bạn lưu ý một vài vấn đề. Những vấn đề này rất quan trọng nên bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn bỏ qua thì có thể dẫn đến sai sót và hư hỏng cả cửa.

Kích thước mặt cắt cửa sổ lùa hệ 55

Trong hướng dẫn này là tôi sử dụng lùa Xingfa hệ 55 nhập khẩu thì sẽ có bản khung cao 47mm và bản cánh cao 61mm. Và bạn cần chú ý là: Nếu là cửa sổ lùa 55 Xingfa trong nước thì bạn cần phải kiểm tra lại bản cao của khung và cánh. Tại sao cần chú ý, đó là bởi vì Xingfa trong nước có loại bản cánh 70mm. Đối với kích thước mặt cắt khác, thì cách trừ trọt nó cũng khác chứ không giống nhau.

Nghiên cứu cách tính ra công thức

Để có thể có đầy đủ các công thức tính, thì bạn nên nghiên cứu cách tính, cách trừ như là: trừ cái đó là trừ cái gì? Cộng cái đó là cộng cái gì, ở đâu?… Bởi vì nếu bạn không nghiên cứu ra được, thì bạn sẽ không bao giờ trở thành một người thợ giỏi. Khi gặp một hệ nhôm khác thì bạn cũng bó tay, không biết tính như thế nào. Chính vì thế mà bạn cần phải nghiên cứu, tìm hiểu để nắm đầy đủ.

Công thức trừ cửa sổ lùa 2 cánh Xingfa hệ 55

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trừ cửa sổ lùa 2 cánh Xingfa hệ 55. Và để hướng dẫn chi tiết, thì tôi sẽ lấy ví dụ tính một bộ cửa sổ 2 cánh rộng 1200mm và cao 1300mm.

Cách trừ cửa sổ lùa 2 cánh Xingfa hệ 55
Cách trừ cửa sổ lùa 2 cánh Xingfa hệ 55

Cách tính ra kích thước cánh

 • Chiều cao cánh: 1300 – 78 = 1222mm
 • Chiều rộng cánh: (1200 – 17)/2 = 591.5mm

Giải thích con số trừ:

 • 78 là bao gồm trừ 39mm phần từ đầu khung bao đến cánh: Tính ra là cánh ngậm vào khung 8mm, 47 – 8 = 39mm. Phần 8mm này có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy bạn muốn cánh ngậm bao nhiêu mm, nhưng tối đa không quá 10mm và nhỏ hơn 7mm.
 • 17: Là còn số được tính ra -39 + 61 – 39 = -17, trong đó 39 là trừ khung bao tới cánh, và 61 là phần giữa 2 cánh chồng lên nhau khi đóng. Chuẩn sẽ là: (1200-39+61-39)/2=591.5mm.

Cách trừ ra kích thước kính

 • Chiều cao kính: 1222 – 100 = 1123mm
 • Chiều rộng kính: 591.5 – 100 = 491.5mm

Bản cánh cửa lùa 55 là rộng 61, kính ngậm vào cánh 11mm thì sẽ là 61 – 50 = 11, 2 bên cánh 50 + 50 = 100mm, là số trừ ra kính khi có kích thước cánh.

Cách trừ cửa sổ lùa 3 cánh Xingfa hệ 55

Đối với cửa sổ lùa 3 cánh thì sẽ có 2 trường hợp: 1 là 3 cánh bằng nhau, 2 là cánh giữa to gấp đôi 2 cánh 2 bên. Và ví dụ này tôi sẽ lấy một bộ cửa có rộng là 2000mm và cao là 1300mm để tính ra cánh và kính.

Cách trừ cửa sổ lùa 3 cánh Xingfa hệ 55
Cách trừ cửa sổ lùa 3 cánh Xingfa hệ 55

Cách tính ra kích thước cánh

 • Chiều cao cánh: 1300 – 78 = 1222mm
 • Chiều rộng cánh (3 cánh bằng nhau): (2000 + 44)/3 = 681mm
 • Chiều rộng cánh nhỏ (cánh giữa gấp đôi cánh nhỏ): (2000 + 44)/4 = 511mm
 • Chiều rộng cánh lớn: (cánh giữa gấp đôi cánh nhỏ): (2000 + 44)/2 = 1022mm

Giai thích về số trừ:

 • 78 tương tự như ở công thức trừ 2 cánh ở trên.
 • 44 là được tính đầy đủ như sau: 2000 – 39 + 61 + 61 – 39 thì trong đó 39 là từ ngoài khung vào vào cánh (hay là trừ phần khung bao), 61 là phần cánh chồng lên nhau, ở đây có 2 điểm chồng thì sẽ cộng 2 lần.

Cách tính ra kích thước kính

 • Chiều cao kính: 1222 – 100 = 1123mm
 • Chiều rộng kính: 681 – 100 = 581mm
 • Chiều rộng kính cánh nhỏ: 511 – 100 = 411mm
 • Chiều rộng kính cánh lớn: 1022 – 100 = 922mm

Cách trừ cửa sổ lùa 4 cánh Xingfa hệ 55

Đối với cửa sổ lùa 4 cánh thì tôi cũng lấy kích thước chiều rộng là 2000mm và chiều cao là 1300mm để làm ví dụ ra công thức.

Cách trừ cửa sổ lùa 4 cánh Xingfa hệ 55
Cách trừ cửa sổ lùa 4 cánh Xingfa hệ 55

Ra kích thước cắt cánh

 • Chiều cao cánh: Chiều cao cánh: 1300 – 78 = 1222mm
 • Chiều rộng cánh: (2000 + 42)/4 = 510.5mm

Giải thích:

 • 78 tương tự như các công thức ở trên.
 • 42 thì đầy đủ sẽ là: 2000 – 39 + 61 – 2 + 61 – 39, thì ở đây bạn thấy có thêm trừ 2. Trừ 2 ở đây là trừ phần cây đối đầu (đố động) ở 2 cánh giữa.

Ra kích thước cắt kính

 • Chiều cao kính: 1222 – 100 = 1122mm
 • Chiều rộng kính: 510.5 – 100 = 410.5mm

Đó là các công thức, cách trừ ra kích thước cắt cánh, cắt kính ở cửa sổ lùa Xingfa hệ 55. Nếu bạn có các thắc mắc khác trong sản xuất cửa sổ lùa Xinfga hệ 55 thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Để sử dụng công thức được chuẩn và tránh sai sót thì bạn nên xem kỹ nội dung được chia sẻ ở trên. Nếu bạn xem qua loa thì có thể sẽ sai sót.

Bình luận trên Facebook