Công Thức Sản Xuất

Công thức tính kích thước cánh, kích thước kính cửa đi 2 cánh nhôm Xingfa hệ 55

Cách trừ cửa đi 2 cánh nhôm Xingfa hệ 55

Tiệp tục với Seri hướng dẫn sản xuất cửa nhôm Xingfa, thì bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách trừ cửa đi 2 cánh nhôm Xingfa hệ 55. Trong bài viết sẽ gồm có công thức tính ra kích thước cánh, kích thước kính cần và bảng tính bạn chỉ cần nhập…

Xem thêm
Cách trừ cửa đi 1 cánh Xingfa

Công thức sản xuất cửa đi 1 cánh Xingfa

Để tính ra kích thước cắt phần cánh và tính ra kích thước kính cửa đi 1 cánh Xingfa thì bạn cần phải nắm được công thức. Bài viết này tôi sẽ chia sẻ công thức tính sản xuất cửa đi 1 cánh nhôm hệ Xingfa. Trong đó bao gồm công thức tính cho cửa…

Xem thêm
Cách trừ cửa sổ lùa Xingfa hệ 55

Công thức trừ cửa sổ lùa Xingfa hệ 55

Để có thể có kích thước cắt cánh, kích thước kính cho cửa sổ lùa Xingfa hệ 55. Thì bạn cần phải nắm được cách tính, cụ thể ở đây là công thức trừ hay cách trừ. Nối tiếp Seri về công thức sản xuất cửa nhôm Xingfa, thì bài viết này tôi sẽ hướng…

Xem thêm
Cách trừ cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa

Cách trừ cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa hệ 55

Tiếp tục với Seri công thức sản xuất cửa nhôm Xingfa, thì bài viết này tôi sẽ hướng dân cách trừ cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa hệ 55. Hướng dẫn bao gồm đầy đủ cách tính ra kích thước cách, cách tính ra kính. Hướng dẫn đầy đủ cho cả 2 kiểu sản xuất…

Xem thêm